PRORAČUN Općine Sveti Filip i Jakov za 2017. godinu (22.12.2016.)

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08) i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 02/09, 01/13, 02/14 – pročišćeni tekst i 04/14) Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj 24. sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine donosi

PRORAČUN
Općine Sveti Filip i Jakov
za 2017. godinu   


(Opći i Posebni dio) s projekcijom Proračuna za 2018. i 2019. godinu i Razvojni program za razdoblje od 2017. do 2019. godine

opći dio.xlsx

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2017.g.docx

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI ZA 2017.g.docx

posebni dio.xlsx

Program gradnje objekata i uređenja kom. infrastrukture za 2017.g.docx

Projekcija proračuna za 2018. i 2019. godinu.xlsx

PROGRAM predškolske dobi za 2017..docx

Proračun prema funkcijskoj klasifikaciji.xlsx

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017.g.doc

Program javnih potreba u športu u 2017.g.doc

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV za razdoblje od 2017. do 2019. godine.xls

Program utroška (2)-legalizacija 2017.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov