PRORAČUN ZA 2015. GODINU - 2. Rebalans (22.12.2015.)

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2015. GODINU

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu („Narodne novine" broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj 17. sjednici održanoj 22. prosinca 2015. godine donosi

II. Izmjene i dopune proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu 
(Rebalans 2 – Opći i posebni dio) 
s izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za razdoblje od 2015. do 2017. godine

II. Izmjene i dopune proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu (Rebalans 2 – Opći i posebni dio) s izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za razdoblje od 2015. do 2017. go

 

Općina Sveti Filip i Jakov