PRORAČUN ZA 2016. GODINU - 1. Rebalans (02.11.2016.)

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA za 2016. godinu

Na temelju članka 43.  Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12 i 15/15), članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 02/09, 01/13, 02/14 – pročišćeni tekst i 04/14) Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj 22. sjednici održanoj 02. studenog 2016. godine donosi


I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
za 2016. godinu

REBALANS 1 - 2016.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov