PRORAČUN ZA 2016. GODINU - 2. Rebalans (21.11.2016.)

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2016. GODINU

Na temelju članka 43.  Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12 i 15/15), članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 02/09, 01/13, 02/14 – pročišćeni tekst i 04/14) Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj 23. sjednici (izvanrednoj) održanoj dana 21. studenog 2016. godine donijelo je:  

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
za 2016. godinu

(Rebalans 2 – Opći i posebni dio) 
s izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za razdoblje od 2016. do 2018. godine

REBALANS 2.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov