RADOVI NA UREĐENJU GROBLJA U SV. FILIP I JAKOV-U (27.12.2017.)

POZIV na dostavu ponude

Naručitelj, Općina Sveti Filip i Jakov, upućuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave, a za koji nije obvezan povoditi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

U privitku: 
1.POZIV na dostavu ponude
2.Ponudbeni list 

3. Troškovnik 

3.3 Ponudbeni list.docx

3.troškovnik.xlsx

3.5 Poziv web.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov