REBALANS 2017. (20.12.2017.)

1. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA za 2017.

U PRIVITKU:

 

 Izmjene i dopune plana Proračuna za 2017. godinu – Opći dio i Posebni dio

a) 1. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

b) 1. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu

c) 1. Izmjene Programa javnih potreba društvene brige o djeci predškolske dobi za 2017. godinu

d) 1. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini

e) 1. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

f) 1. Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu

 

IZ PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2017.g.docx

IZ PROGRAM predškolske dobi za 2017..docx

IZ PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI ZA 2017.g.docx

Ispis rebalansa - Opći dio.xls

IZ Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017.g.doc

Ispis rebalansa - Posebni dio.xls

izm Program gradnje objekata i uređenja kom. infrastrukture za 2017.g.docx

IZ PROGRAM NEZAKONITE ZGRADE.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov