Rezultati Javnog poziva za prijem u radni odnos - RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI (05.03.2018.)

Rezultati Javnog poziva za prijem u radni odnos na određeno vrijeme - Radnica za pomoć u kući

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA ZADARSKA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Povjerenstvo  za  prijam u radni odnos

Klasa: 112-03/18-01/02

Urbroj: 2198/19-01-18-20

Sv. Filip i Jakov, 02. ožujka 2018. godine

 

Z A P I S N I K

 

Sa 2. sjednice Povjerenstva za prijam u radni odnos u sklopu Projekta „ZAŽELI - Sveti Filip i Jakov“ – Radnica za pomoć u kući u Općini Sv. Filip i Jakov, održane dana 02. ožujka 2018. godine s početkom u 11:00 sati u prostorijama Općine Sveti Filip i Jakov, a u postupku provedbe  Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Klasa: 112-03/18-01/02, Urbroj:  2198/19-01-18-1 objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 01. veljače  2018.godine, na Oglasnoj ploči Općine Sv. Filip i Jakov te Web stranici Općine Sv. Filip i Jakov.

 

NAZOČNI ČLANOVI  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NATJEČAJNOG POSTUPKA:

 

1.      DARKO MIKAS  - predsjednik Povjerenstva

2.      JELENA BUZOV  - član – predstavnik HZZ Zadar

3.      KATARINA RALIĆ – član

 

Predsjednik Povjerenstva za današnju sjednicu predlaže sljedeći

 

D N E V N I       R E D

 

1.      Održavanje intervjua sa kandidatkinjama koje su ispunile formalne uvjete za prijam u radni odnos u sklopu Projekta „ZAŽELI – Sv. Filip i Jakov“ – radnica za pomoć u kući

 

Nakon što je dnevni red jednoglasno usvojen pristupilo se raspravi po istom:

 

AD/1 ODRŽAVANJE INTERVJUA SA KANDIDATKINJAMA KOJE SU ISPUNILE FORMALNE UVJETE ZA PRIJAM U RADNI ODNOS U SKLOPU PROJEKTA „ZAŽELI – SV. FILIP I JAKOV“ – RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

 

Dana 02. ožujka 2018. godine s početkom u 11:00 sati održano je usmeno intervjuiranje kandidatkinja sa kandidatkinjama koje su ispunile formalne uvjete za prijam u radni odnos u sklopu Projekta „ZAŽELI – Sveti Filip i Jakov“ – radnica za pomoć u kući.

 

Intervjuu je pristupilo 9 kandidatkinja koje su ispunile formalne uvjete iz natječaja:

1.      NADA COLIĆ – iz Tičeva , Raštane Gornje 

2.      SLAVICA MANDIĆ – iz Turnja

3.      ZDRAVKA KATUŠA  -iz Donjih Raštana 

4.      SANTINI NENADA  - iz Turnja 

5.      JAGODA ROGIĆ – iz Biograda na Moru

6.      JADRANKA ROGIĆ  - iz Sv. Petra na Moru

7.      DRAGICA KATUŠA  - iz Raštana Gornjih 

8.      ZVJEZDANA MATEŠIĆ – iz Donjih Raštana 

9.      MARTINOVIĆ SANA  - iz Zadra 

 

Kandidatkinja DARIJA SLAMEK iz Turnja  je pristupila na intervju, ali je izjavila da odustaje od molbe za zapošljavanje budući je u međuvremenu zasnovala radni odnos kod drugog poslodavca.

 

Kandidatkinja MIHELA VUČAK iz Zadra nije pristupila na usmeni intervju.

 

Na usmenom intervjuu se prilikom bodovanja uzimala u obzir činjenica da kandidatkinja ispunjava uvjet u pogledu ciljane skupine (maksimalno 10 bodova), dosadašnje iskustvo (maks. 5 bodova), timski rad (maks. 5 bodova) te fleksibilnost (maks. 5 bodova) te konačna rang lista kandidata glasi kako slijedi:

 

Redni broj

Ime i prezime

SVEUKUPNO

1.

Jadranka Rogić

71

2.

Nada Colić

68

3.

Slavica Mandić

68

4.

Zvijezdana Matešić

68

5.

Dragica Katuša

65

6.

Jagoda Rogić

64

7.

Sana Martinović

64

8.

Zdravka Katuša

61

9.

Nenada Santini

41

 

Imajući u vidu gore navedeno te činjenicu da Općina Sveti Filip i Jakov u provedbi natječajnog postupka zapošljava 4 radnice, Povjerenstvo je izabralo sljedeće kandidatkinje koje su ostvarile najveći broj bodova: Jadranka Rogić, Nada Colić, Slavica Mandić i Zvijezdana Matešić o čemu će se obavijestiti Općinski načelnik te će mu se predložiti sklapanje Ugovora o radu sa navedenim kandidatkinjama nakon obavljenih edukacija predviđenih Projektom.

 

S ovim je sjednica Povjerenstva završena.

 

Dovršeno u 12,30.

                                                                                              PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

 

                                                                                              ___________________________

Darko Mikas

 

                                                                                              ČLANOVI POVJERENSTVA:

 

                                                                                              ____________________________

Jelena Buzov

 

____________________________

Katarina Ralić

 

Zapisnik 2 - ZAŽELI.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov