RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA PROVEDBU DOPUNSKIH IZBORA (17.09.2021.)

ZADAR, 15.09.2021. Na osnovi članka 109., u svezi članka 68. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV donijelo je

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA PROVEDBU DOPUNSKIH IZBORA

Na području OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV određuje se biračko mjesto

1. biračko mjesto broj

1.


SVETI FILIP I JAKOV


PODUZETNIČKI INKUBATOR GRADA BIOGRADA NA MORU (I. KAT), BUKOVAČKA ULICA 23, BIOGRAD NA MORU


na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Općini SVETI FILIP I JAKOVPREDSJEDNIKIGOR BERGHAUS

Sv. Filip i Jakov rješenje o određivanju BM.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov