SANACIJA ŠTETA NA POLJSKIM PUTEVIMA PROUZROČENIH POPLAVAMA U RAŠTANIMA GORNJIM (19.01.2018.)

Naručitelj, Općina Sveti Filip i Jakov, upućuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave, a za koji nije obvezan povoditi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

U privitku

- poziv na dostavu ponude

- ponudbeni list i troškovnik 

- izjava o nekažnjavanju.

PONUDBENI LIST I TROŠKOVNIK.docx

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU.docx

WEB.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov