SLUŽBENI GLASNIK broj 12 (14.09.2021.) (14.09.2021.)

Akti Općinskog vijeća

1. Odluka o usvajanju Izvješća općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

3. Odluka o izmjenama Odluke o prolašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi

4. Odluca o odricanju od prava na naknadu za opremanje zemljišta komunalnom infrastrukturom i priključcima u svrhu realizacije Programa POS-a

5. Odluka o zamjeni nekretnina

6. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za radzoblje od 01.01.2021. godine do 30. 06. 2021. godine

  • a) Izvješće o izvršenim preraspodijelama na proračunskim stavkama za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine
  • b) Plan razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 2021. do 2023. godine
  • a) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021. godinu
  • b) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
  • c) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2021. godinu
  • d) 1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
  • e) 1. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  • f) 1. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje 2019.-2021. godine

- Izvršenje Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu

7. 1. izmjene i dopune Pračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu (1. Rebalans)

g) Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu

8. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi ( k.o. Sveti Filip i Jakov)

9. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi ( k.o. Turanj)

10. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „CVIT“ Sveti Filip i Jakov

11.Odluka o osnivanju trgovačkog društva KOTAR NET, društva s ograničenom odgovornošću

12. Odluka o kupnji nekretnine

13. Odluka o kupnji nekretnine

14.Odluka o davanju suglasnosti za mirno rješenje spora

15.Odluka o dopuni Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov ( K.O. SVETI FILIP I JAKOV)

16. Odluka o dopuni Odluke o raspolaganju nekretninama u Zoni zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov

17. Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Sveti Filip i Jakov

Akti Općinskog načelnika

1 Odluka o usvajanju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov

2. Odluka o isplati neoporezive paušalne novčane naknade za podmirivanje troškova prehrane zaposlenika

SLUŽBENI GLASNIK 12-21.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov