SLUŽBENI GLASNIK br. 03. (30.ožujka 2023.) (30.03.2023.)

Akti Općinskog načelnika

1. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za
2023. godinu

Službeni glasnik 3-23.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov