SLUŽBENI GLASNIK br. 04 (14.03.2024) (15.03.2024.)

,

Akti Načelnika 

Oduka o imenovanju privremenog zamjenika Općinskog načelnika Općine Sveti Filip i Jakov 

Službeni glasnik 04 24.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov