Službeni glasnik br. 04. (18.05.2023.) (18.05.2023.)

Akti Općinskog načelnika

1. Odluka o usvajanju plana djelovanja civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov 2

2. Plan korištenja javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov Sveti Filip i Jakov, Turanj i Sveti Petar na Moru

3

3. Plan korištenja javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov

Tržnica u Svetom Filipu i Jakovu

Službeni glasnik 04 23.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov