Službeni glasnik br. 05. (29.05.2023.) (29.05.2023.)

,

Akti Načelnika

1. 2. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov

2. 1. Izmjene i dopune Plana korištenja javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov 4

Službeni glasnik 05 23.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov