SLUŽBENI GLASNIK br. 07. (15.06.2023.) (15.06.2023.)

,

Akti Općinskog vijeća

1. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Plana proračuna za 2023. godinu ( 1. Rebalans):

a) 1. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

b) 1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

c) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2023. godinu

d)1. Izmjene i dopune programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja


2.Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 34

3. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Naselje Sikovo (UPU 1) 35

4. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja površine sportsko – rekreacijske namjene Sveti

Filip i Jakov (R1)

5. Oduka o ispravku greške u Urbanističkom planu uređenja naselja Sveti Filip i Jakov (Dolac

Brnine)

6. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova održavanja groblja na

području Općine Sveti Filip i Jakov

7. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova održavanja javne rasvjete na

području Općine Sveti Filip i Jakov

8. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja montažne tribine i opremanje

nogometnog igrališta u naselju Raštane Gornje “ i prijavi na natječaj

9. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Sveti Filip i

Jakov - II. Usklađenje

10. Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Sveti Filip i Jakov 44

11. Odluka o dodjeli općinskih priznanja Općine Sveti Filip i Jakov 45

12. Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov

13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate, te nadzorom nad

parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom u Općini Sveti Filip i Jakov

14. Zaključak o predlaganju Mateje Hrboka Zekić, dr.med. iz Žmana za obavljanje

mrtvozorničke službe na području Općine Sveti Filip i Jakov

15. Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Cvit Sv. Filip i Jakov 49

16. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga u zajednici Općine

Sveti Filip i Jakov

Akti Općinskog načelnika

1. 2. Izmjene i dopune Plana korištenja javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov za

2023. godinu

Službeni glasnik 07 23.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov