Službeni glasnik br.10 (11.08.2023.) (11.08.2023.)

Akti Načelnika

1.4. Izmjene i dopune Plana korištenja javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2023. godinu

Službeni glasnik 10 23.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov