SLUŽBENI GLASNIK br. 12/23 (24.11.2023.)

Akti Općinskog vijeća

1. 3. Izmjene i dopune Plana proračuna za 2023. godinu ( 3. Rebalans) 2

a) 3. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 36

b) 3. Izmjene i dopune programa Održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 38

c) 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2023. godinu 39

d) 2. Izmjene i dopune programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2023. godinu 40

e) 1. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu 41

f) 1. Izmjene i dopune programa javnih potreba u športu za 2023. godinu 41

2. Odluka o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Sveti Filip i Jakov 42

za 2023. godinu

3. Odluka o kreditnom zaduženju Općine Sveti Filip i Jakov 43

4. Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima 44

5. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 45

SLUŽBENI GLASNIK br. 12-23.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov