SLUŽBENI GLASNIK br 13. (15. rujan 2022.) (15.09.2022.)

,

1. Izvješće načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022.godine

2. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje
od 01.01.2022. godine do 30. 06. 2022. godine

3. Odluka o izboru prinudnog upravitelja za stambene zgrade na području općine Sveti
Filip i Jakov za koje (su)vlasnici zajedničkih djelova nisu osigurali upravitelja

4. Odluka o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu

5. Odluka o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za obračun komunalne naknade

6. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi

7. Odluka o izmjeni odluke o komunalnom redu

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima općine Sveti Filip i Jakov

9. Odluka o porezu na korištenje javnih površina na području općine Sveti Filip i Jakov

10. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov

11. Odluka o izmjeni odluke o visini i načinu plaćanja naknade za dodijelu grobnog
mjesta

12. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog
područja naselja Raštane Donje (UPU2)

13. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja površine sportsko
rekreacijske namjene naselja Raštane Gornje

14. Odluka o načinu dodjele sredstava za financiranje turističke zajednice za 2022.
godinu

15. Odluka o izmjeni i dopuni odluke koeficijentima za obračun plaće službenicima i
namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov

SLUŽBENI GLASNIK 13-22-.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov