SLUŽBENI GLASNIK br. 16. (01. prosinca. 2022.) (01.12.2022.)

Akti Općinskog načelnika

1. Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Sveti Filip i Jakov

2. 2. Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu

3. 1. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti
Fillip i Jakov

4. 1. Izmjene i dopune Plana prijema u službu u Općini Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu

Službeni glasnik broj 16.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov