SLUŽBENI GLASNIK BROJ 01, (30.01.2019.) (30.01.2019.)

Akti Općinskog vijeća

1.     Odluka o visini paušalnogporeza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu

2.     Odluka o kupnji nekretnine

            3. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Opremanje dječjeg vrtića                            u naselju Gornje Raštane“ i prijavi na natječaj

SLUŽBENI GLASNIK 1-19-converted.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov