SLUŽBENI GLASNIK broj 01, ožujak 2013. (20.03.2013.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Godišnji obračun Proračuna Općine Sv. Filip i Jakov za razdoblje siječanj – prosinac 2012. godine
2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2012. godinu
3. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršavanju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
4. Zaključak o usvajanju Izvješća o Izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
5. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Sv. Filip i Jakov
6. Odluka o upisu i mjerilima upisa u Dječji vrtić „CVIT“ Sv. Filip i Jakov u pedagoškoj 2013./2014.godini 
7. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sv. Filip i Jakov
8. Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov 
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

službeni glasnik broj 01, ožujak 2013.

 

Općina Sveti Filip i Jakov