SLUŽBENI GLASNIK broj 01, ožujak 2017. (3. ožujak 2017.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. I. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2017. godinu

SLUŽBENI GLASNIK 01.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov