SLUŽBENI GLASNIK broj 01, siječanj 2014. (03.01.2014.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:

1. Rješenje o brojĉanim oznakama stvaratelja i primatelja akata na podruĉju Općine Sveti Filip i Jakov
2. Plan klasifikacijskih oznaka i brojĉanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnog i drugih tijela Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov
4. Plan prijama u sluţbu za Općinu Sveti Filip i Jakov u 2014. godini

SLUŽBENI GLASNIK broj 1, siječanj 2014.

 

Općina Sveti Filip i Jakov