SLUŽBENI GLASNIK broj 01, siječanj 2016. (21.01.2016.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. I. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu
2. Plan nabave roba, radova i usluga za proračunsku 2016. godinu
3. Odluka o godišnjem planu raspisivanja javnih natječaja za 2016. godinu za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva u Općini Sveti Filip i Jakov


***

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Urbanistički plan uređenja neizgrađenog područja u Svetom Filip i Jakovu (1. plan - Rabatin) - (pročišćeni elaborat)

SLUŽBENI GLASNIK broj 01, siječanj 2016

 

Općina Sveti Filip i Jakov