SLUŽBENI GLASNIK broj 02 B, ožujak 2015. (02.03.2015.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. IZMJENA PLANA PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu

SLUŽBENI GLASNIK broj 02 B, ožujak 2015.

 

Općina Sveti Filip i Jakov