SLUŽBENI GLASNIK broj 02, lipanj 2013. (18.06.2013.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva Općine Sv. Filip i Jakov
2. Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja Općine Sv. Filip i Jakov
3. Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
4. Odluka o regulaciji prometa tijekom turistiĉke sezone
5. Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone
6. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini na području Općine Sv. Filip i Jakov
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
8. Plan motrenja i ophodnje otvorenog prostora kao i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i Plan rada izviđačko-preventivnih ophodnji
9. Odluka o agrotehniĉkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na području Općine Sv. Filip i Jakov
10. Odluka o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru
11. Odluka o imenovanju v.d. Upravitelja Vlastitog pogona Općine Sv. Filip i Jakov
12. Odluka o imenovanju predstavnika u LAG LAURA

SLUŽBENI GLASNIK broj 2, lipanj 2013.

 

Općina Sveti Filip i Jakov