SLUŽBENI GLASNIK broj 02, ožujak 2011. (16.03.2011.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. Godišnji obračun proračuna Općine Sv. Filip i Jakov za razdoblje siječanj – prosinac 2010. godine
2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2010. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini cijena usluga Dječjeg vrtića "Cvit" Sv. Filip i Jakov
4. Odluka o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić "Cvit" Sv. Filip i Jakov u pedagoškoj 2011./2012.
godini 
5. Odluka o izboru članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Cvit"
6. Odluka o naknadi za razvoj (za financiranje gradnje objekata i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda "Biogradske rivijere")
7. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
8. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Sv. Filip i Jakov
9. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Sv. Filip i Jakov
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Sv. Filip i Jakov
11. Odluka o određivanju komunalne djelatnosti održavanja groblja koja će se obavljati temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih djelatnosti
12. Odluku o raspisivanju Natječaja za prodaju građevinskog neizgrađenog zemljišta u Sikovu
13. Odluka o davanju koncesije za obavljanje pogrebnih poslova (prijevoz pokojnika) na području Općine Sv. Filip i Jakov
14. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za spomenike na području Općine Sv. Filip i Jakov

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Etički kodeks Općinske uprave Općine Sv. Filip i Jakov

SLUŽBENI GLASNIK broj 2, ožujak 2011.

 

Općina Sveti Filip i Jakov