SLUŽBENI GLASNIK broj 02, ožujak 2017. (10.03.2017.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Zorana Pelicarića za srpanj – prosinac 2016. godine
2. Izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine 
3. Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu
4. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršavanju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu  
5. Zaključak o usvajanju Izvješća o Izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
6. Odluka o raspodijeli rezultata poslovanja za 2016. godinu
7. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija javne infrastrukture za unapređenje turističke ponude Sv. Filip i Jakova“ i prijavu na natječaj  
a) Prilog: „Kratki opis projekta“

8. Zaključak o usvajanju Izvješća o Programu rada Savjeta mladih Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu
a) Izvješće o Programu rada Savjeta mladih Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu 
   
9. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2016. godini
a) Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sv. Filip i Jakov u 2016. godini

10. Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov za period od 2017. do 2019. g    
a) Plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov za period od 2017. do 2019. godine

11. Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov za period od 2017. do 2020. godine
a) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sv. Filip i Jakov za period od 2017. do 2020. godine

12. Zaključak o usvajanju Operativnog plana evakuacije i zbrinjavanja turista za sezonu 2017.
a) Operativni Plan evakuacije i zbrinjavanja turista za sezonu 2017.

13. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi  - nerazvrstane ceste
14. Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov
15. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina  
16. Zaključak o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Zadru
17. Zaključak o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za mladež Općinskog suda u Zadru
18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom
19. Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Cvit“
20. Odluku o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov    

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


1. Izvješće o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine

2. Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu
5.Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju projektnog tima projekta "Rekonstrukcija javne infrastrukture za unapređenje turističke pnude Sv. Filip i Jakova"
6. Odluka o Godišnjem planu raspisivanja javnih natječaja za 2017. godinu za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva u Općini Sveti Filip i Jakov 

SLUŽBENI GLASNIK 02 (1).pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov