SLUŽBENI GLASNIK broj 02, ožujak 2019. (20.03.2019.)

Akti Općinskog vijeća

1.     Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine

2.     Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu

                 3. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi

                 4. Odluka o socijalnoj skrbi

                 5.  Odluka o utvrđivanju godišnje grobne naknade

 

6. Odluka o zakupu javnih površina

 

7. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Sveti Filip i Jakov

 

8. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu

 

9. Odluka o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja Raštane Donje (Jurjevići) (2. Plan)

 

10. Odluka o dopuni Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja u Svetom Petru na Moru (plan 3-1)

 

11. Odluka o darovanju nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov

 

12. Zaključak o prihvaćanju godišnjeg Plana upisa djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića „Cvit“ Sveti Filip i Jakov za pedagošku 2019./2020. godinu

 

13. Odluka o prihvaćanju najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Sveti Filip i Jakov

 

14. Odluka o ispravci Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

SLUŽBENI GLASNIK 2-19-converted.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov