SLUŽBENI GLASNIK BROJ 02, veljača 2015. (05.02.2015.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. PLAN NABAVE roba, radova i usluga za proračunsku 2015. godinu

službeni glasnik broj 02, veljača 2015.

 

Općina Sveti Filip i Jakov