SLUŽBENI GLASNIK broj 03, kolovoz 2013. (01.08.2013.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. Polugodišnji izvještaj proračuna Općine Sv. Filip i Jakov za razdoblje siječanj – lipanj 2013. godinu
2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
3. Odluka o davanju ovlaštenja Povjerenstvu za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu općinskih priznanja i sveĉano obilježavanje Dana Općine
5. Program mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području Općine Sv. Filip i Jakov
6. Izmjene i dopune Plana operativne primjene Programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2013. godini na području Općine Sv. Filip i Jakov
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
9. Odluka o dodjeli općinskih priznanja

SLUŽBENI GLASNIK broj 3, kolovoz 2013.

 

Općina Sveti Filip i Jakov