SLUŽBENI GLASNIK broj 03, lipanj 2012. (11.06.2012.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršavanju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
2. Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređenja objekata komunalne infrastrukture za 2011. godinu
3. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
5. Odluka o regulaciji prometa tijekom turističke sezone
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za uporabu javnih površina
7. Odluka o davanju suglasnosti na cjenik usluga koncesionara „Loši“ Pakoštane
8. Odluka o davanju suglasnosti
9. Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja turističke tone Primorje u Sv. Filip i Jakovu T3 (1. Plan) za javnu raspravu o objavu javne rasprave
2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone Smiljevača za javnu raspravu i objavu javne rasprave

SLUŽBENI GLASNIK broj 3, lipanj 2012.

 

Općina Sveti Filip i Jakov