SLUŽBENI GLASNIK broj 03, travanj 2011. (27.04.2011.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:

1. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sv. Filip i Jakov
2. Izmjena Plana prijama u službu za Općinu Sv. Filip i Jakov u 2011. godini

SLUŽBENI GLASNIK broj 3, travanj 2011.

 

Općina Sveti Filip i Jakov