SLUŽBENI GLASNIK broj 03, travanj 2018. (05.04.2018.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o opozivu i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „CVIT“

2. I. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za proračunsku 2018. godinu

 

 

SLUŽBENI GLASNIK 03-18.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov