SLUŽBENI GLASNIK broj 03, veljača 2014. (24.02.2014.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:

1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu
2. Plan nabave roba, radova i usluga za proračunsku 2014. godinu
3. Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
4. Odluka o imenovanju povjerenstva za javnu nabavu

SLUŽBENI GLASNIK broj 3, veljača 2014.

 

Općina Sveti Filip i Jakov