SLUŽBENI GLASNIK broj 04, lipanj 2011. (16.06.2011.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. Odluka o regulaciji prometa tijekom turističke sezone
2. Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radovatijekom turističke sezone
3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sv. Filip i Jakov za 2011. godinu (rebalans)
4. Izmjene Plana nabave za 2011. godinu
5. Izmjene Programagradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
6. Izmjene Programajavnih potreba u socijalnoj skrbi za 2011.godinu
7. Pravilniko uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih klubova Općine Sv. Filip i Jakov
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

SLUŽBENI GLASNIK broj 4, lipanj 2011.

 

Općina Sveti Filip i Jakov