SLUŽBENI GLASNIK broj 04, lipanj 2017. (07.06.2017.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o imenovanju projektnog tima projekta "IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV"

SLUŽBENI GLASNIK 04.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov