SLUŽBENI GLASNIK broj 04, ožujak 2015. (31.03.2015.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju Voditelja projekta i Projektnog računovođe za rad na projektu "Centar za obuku Sv. Filip i Jakov"/„Training centre Sv. Filip i Jakov“

službeni glasnik broj 04, ožujak 2015.

 

Općina Sveti Filip i Jakov