SLUŽBENI GLASNIK broj 04, ožujak 2016. (24.03.2016.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov
2. PLAN POZIVANJA Stožera civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov

službeni glasnik broj 04., ožujak 2016.

 

Općina Sveti Filip i Jakov