SLUŽBENI GLASNIK broj 04, prosinac 2012. (02.12.2012.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Cvit“
2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa u naselju Turanj
3. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone Smiljevača (1. Plan)
4. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
6. Odluka o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu „Laura“

SLUŽBENI GLASNIK broj 4, prosinac 2012.

 

Općina Sveti Filip i Jakov