SLUŽBENI GLASNIK broj 04, travanj 2014. (09.04.2014.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. Godišnji obračun Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje siječanj-prosinac 2013. godine
2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu
3. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršavanju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
4. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
5. Odluka o općinskim porezima
6. Zaključak o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora o podzajmu za potprojekt Sveti Filip i Jakov
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj (za financiranje gradnje objekata i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Biogradske rivijere“)
8. Odluka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2014/2015
9. Zaključak o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov

SLUŽBENI GLASNIK BROJ 4, TRAVANJ 2014.

 

Općina Sveti Filip i Jakov