SLUŽBENI GLASNIK broj 05 (10.05.2019.) (10.05.2019.)

Akti Općinskog načelnika

I. Izmjene i dopune Plana korištenja javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov (Sveti Filip i Jakov, Turanj  i Sveti Petar na Moru)

SLUŽBENI GLASNIK 5-19.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov