SLUŽBENI GLASNIK broj 05, lipanj 2017. (12.06.2017.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov  
2. Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov
3. Odluka o donošenju Sheme mobilizacije Stožera civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov

SLUŽBENI GLASNIK 05.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov