SLUŽBENI GLASNIK broj 05, listopad 2013. (30.11.2013.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov

SLUŽBENI GLASNIK broj 5, listopad 2013.

 

Općina Sveti Filip i Jakov