SLUŽBENI GLASNIK broj 05, studeni 2010. (05.10.2010.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Filip i Jakov
2. Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika načelnika
3. Odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama na području Općine Sv. Filip i Jakov
4. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone u Raštanima Gornjim
5. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijske zone u Turnju
6. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja sportsko rekreacijske zone u izvan GP naselja Sv. Filip Jakov
7. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja turističke zone ugostiteljsko-turističke (T1-hotel) i mješovite namjene unutar GP naselja Sv. Filip i Jakov
8. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone u Sv. Filip i Jakovu
9. Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu Pravilnika o financiranju sporta

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Pravilnik o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sv. Filip i Jakov

SLUŽBENI GLASNIK broj 5, studeni 2010.

 

Općina Sveti Filip i Jakov