SLUŽBENI GLASNIK broj 05, svibanj 2014. (27.05.2014.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:

1. Izmjena Plana prijema na stručno osposobljavanje u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu
2. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov
3. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov

SLUŽBENI GLASNIK broj 5, svibanj 2014.

 

Općina Sveti Filip i Jakov