SLUŽBENI GLASNIK broj 06 (17.05.2019.) (17.05.2019.)

Akti Općinskog načelnika

1. Odluka o izmjena i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov

SLUŽBENI GLASNIK 6-19.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov