SLUŽBENI GLASNIK broj 06, lipanj 2015. (23.06.2015.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE roba, radova i usluga za proračunsku 2015. godinu
2. III. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu

službeni glasnik broj 06, lipanj 2015

 

Općina Sveti Filip i Jakov