SLUŽBENI GLASNIK broj 06, studeni 2011. (07.10.2011.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju Područni ured Zadar o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Sv. Filip i Jakov za 2010. godinu
2. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
3. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
4. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu
5. Odluka o visini sufinanciranja katastarske izmjere i obnovizemljišnih knjiga na području Općine Sv. Filip i Jakov za fizičke i pravne osobe
6. Odluka o uvjetima za stipendiranje redovnih studenata

SLUŽBENI GLASNIK broj 6, studeni 2011.

 

Općina Sveti Filip i Jakov