SLUŽBENI GLASNIK broj 07 (31.05.2019.) (31.05.2019.)

Akti Općinskog načelnika

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godine

SLUŽBENI GLASNIK 7-19.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov